Hledáme programátora na programování SOB

Abychom mohli zacyklovat procesy v rámci námi utvářené Občanské společnosti, hledáme spolupracovníky - dobrovolníky, kteří jsou schopni vytvořit programový prostředek na platformě internetu.

Jde o to, vytvořit z řad našich členů nebo příznivců tým nebo jednotlivce, kteří jsou ochotni vytvořit ekonomický (hospodářský) portál, jehož obsah je představen na webových stránkách našeho spřízněného spolku Ekonomická reforma. Níže uvádíme odkazy na materiály, které pomohou uvést případné zájemce do problematiky programových souvislostí a návazností. V případě dotazu nás kontaktujte na email jarilo@volny.cz

Odměnou těm, kteří jsou schopni postihnout přesah takovéto dobrovolné práce, je vstup do bezúročné ekonomiky. S tím souvisí zcela nová pravidla a důstojný způsob fungování takového společenství.

 

Některé vybrané informace ze zdrojů na ekonomickareforma.cz

         Dokumenty