PRINCIPY JARILA

Principy ZDRAVY


  ...

Principy ZDRAVY - Hodnoty podle důležitosti a působení na Člověka


V souladu se zahájením ozdravného procesu při zavádění klubového režimu je nutné znát potřeby společenstva, proto je v zahajovací fázi přechodu na důstojný způsob života potřeba vytvářet nejprve ty hodnoty, které Člověka ozdraví a umožní mu rozeznat důležitost toho co je pro komunitu důležité vytvořit jako první a následně po zažehnutí klubového režimu je možné již zavádět do společenstva i hodnoty, které by v počáteční fázi neumožnily vstoupit do soběstačného klubového režimu. Prve je důležité vyčistit se a vstřebávat zdravou stravu, tím vyladit tělo do režimu Člověk "chápající" a dále postupovat ve zvědomování základních přírodních zákonitostí a principů, které je potřeba následovat.

Princip základních životních potřeb


Základní životní potřeby a jejich důstojné naplňování ve zdravé lidské společnosti je umožněno každému Člověku tak, aby nebyla narušena rovnováha v lidské společnosti a zároveň dbáno na maximální zřetel ve vztahu k citlivému přístupu k přírodě, zvířatům i Zemi.

Princip hospodaření společenstva


Princip vybraných způsobů hospodaření společenstva

Princip hospodaření rodiny


Principy, na základě kterých, je možné se dopátrat základních informací, které poučí člověka v oblasti hospodaření s časem, náplní své práce a také zvážení na co člověk stačí sám, případně kolik si toho naložit. Ano, jako lidé si nakládáme více než uneseme a pak očekáváme pomoci od druhých. Principy RODINY mají zviditelnit možnosti rovnoměrného rozdělení povinností mezi jednotlivé její členy s ohledem na přirozené možnosti jednotlivců a jejich osobní potřeby. Buďte sluhou/služkou, princeznou/princem nebo KRÁLOVNOU/KRÁLEM.

Principy Moje hospodaření a Veřejná zóna


Některé jednoduché vazby, které upřesňují a zpřehledňují funkci finančního podílu na Občanském klubu a potřebě odvést část podílu ze své práce do veřejné zóny, ze které společenstvem volení zástupci moudře navrhnou a členové společenstva zodpovědně odhlasují navrhované způsoby rozvoje společenstva. Sami sebe řídíme. Nepředáváme zodpovědnost nikomu jinému. Více společenstev se může dohodnout na vytvoření společné veřejné (správní) zóny, pokud to bude hospodárné a žádoucí pro členy zúčastněných společenstev.

Principy Hospodářství podle Jarila - desatero dobrého hospodáře


Desatero dobrého hospodáře pro každého člověka, který se probouzí k tomu, aby pozvedl své schopnosti rozeznávat co je správné a co již není moudré při své činnosti zde na Zemi konat.

Princip hospodaření střediska společenstva


Obrázek přibližuje návaznosti mezi středisky, která společenstvo vytváří a zobrazuje možnosti rozdělení hospadářského výsledku do tzv. kaskády soběstačnosti. Jde o princip z vytvořeného zisku pokrýt vnější (povinné) náklady např. energie, a dále náklady na pronájem prostor sloužících k realizaci soběstačného působení společenstva. Část hospodářského výsledku je dále použita na odměny, opravy, fondy, správu atd. Vše dle potřeb společenstva.

Principy rovnováhy člověka - čakry


Obrázek ukazuje principy rovnováhy na úrovni energetických center s informacemi odchýlení se od středové (Božské) pozice.

Principy spolupráce klubů Jarilo

Vazby mezi kluby, partnerství ap.

principy portálu jarilosis.cz

  ...

Principy rozumu a intuice

 ...

Principy hierarchie forem

 ...

Principy rozdílnosti správy prostor a území

 ...