Hnutí Jarilo

 Stránka se připravuje

    

 

 

Informace k nastudování režimu fungování občanských klubů naleznete zde: Publikace "Příručka ke zřízení občanského klubu"

Model "Občanského klubu" s podrobnými odkazy a vysvětleními. |MODEL|

 

Na základě informací o způsobu přechodu na důstojný model Občanské společnosti jsou kladeny tyto požadavky pro připravené občany. - stránka se připravuje

Hlásím se a uznávám požadavky Hnutí Jarilo za své a potvrzuji je tímto prohlášením: Vstup do hlasovacího formuláře