Orgány a jejich funkce

Orgány a jejich funkce - odkazy na internetové zdroje 

Slezina

Šišinka mozková

Lymfatický systém - lymfa je pramenem zdraví - vazba na orgány brzlík, slezinu, mandle, slepé střevo (apendix) a kostní dřeň. Skvělý a podrobný odkaz - doporučuji každému přečíst - nedostatečnost lymfy způsobuje častá onemocnění všeho druhu