Úvodní stránka > Detail zboží >

Detail zboží

Univerzální čip Urse Wirthse

Univerzální čip Urse Wirthse
Tento produkt je vhodný na příznaky:Harmonizace organismu
Výrobce:-
Balení:1 ks
Dostupnost:na objednávku
Záruka:-
Kód:
Cena:550,-
Koupit


Popis:

Univerzální čip je snad nejmnohostrannějším nástrojem na trhu pro harmonizaci a ochranu prostoru před energo-informačním zamořením a svými možnostmi použití ani zdaleka nedosahuje hranic toho, co je možné.

Kromě okruhů použití jako např. v domě či domácnosti, na elektronických zařízeních, na vysílačích mobilních sítí a na člověku samotném existují také další možnosti, jako např. použití na zvířatech, ve stájích, na velkých technických provozech, ale také pro odrušování (odblokování) celých komplexů jako jsou hotely a firemní budovy.

Univerzální čip je snad nejmnohostrannějším nástrojem na trhu pro harmonizaci a ochranu prostoru před energo-informačním zamořením a svými možnostmi použití ani zdaleka nedosahuje hranic toho, co je možné.

Kromě okruhů použití jako např. v domě či domácnosti, na elektronických zařízeních, na vysílačích mobilních sítí a na člověku samotném existují také další možnosti, jako např. použití na zvířatech, ve stájích, na velkých technických provozech, ale také pro odrušování (odblokování) celých komplexů jako jsou hotely a firemní budovy.

Výkonnost jednoho zaměstnance je cennější, než hodnota jednoho čipu a proto se investice do čipu mnohonásobně vrací.

 

Použití univerzálního čipu pro harmonizaci a ochranu prostoru

wifi zarizeni


Elektrická zařízení


Která zařízení by se doma měla očipovat samostatně?

1. Zařízení pracující s mobilními sítěmi jako: mobilní telefon, notebook apod., bluetooth zařízení
a wifi router.

2. Nesmyslná zařízení jako: Alexa
a další bezdrátová zařízení.

3. SmartMeter

4. Bezdrátové počítadlo spotřeby vody

5. Případně také hlásiče od zabezpečovacích systémů

6. Zařízení se škodlivým vyzařová-ním, kterých byste se měli raději zbavit, jako např. mikrovlnná trouba


mobilni site

Vysílače mobilních sítí
Přilepením čipu na uzemnění stožáru vysílače změníme jeho frekvenční vyzařování ve prospěch vůči přírodě.

Přitom je potřeba se ujistit, aby čip byl co možno nejlépe umístěn tak, aby nebyl vidět okolostojícími osobami. Zde se osvědčilo použít dvousložkové lepidlo. Nejlépe je přilepit čip mezi stěnu či beton a zemnicí kovový přívod, který je veden do země.

Většinou jsou změny patrné ihned. Funkce vysílače není ovlivněna.

Pokud je vysílač na domě, dostane se člověk většinou k zemnění okolo domu a tam lze čip také nalepit.


Dům a byt


K harmonizaci negativního vyzařování v domě lze čip použít následovně:

1. Jeden čip na zemnicí potenciál elektroinstalace. Pokud není přístupný, přilepte jeden čip na ústřední topení. To bývá zpravidla uzemněno a je tudíž v kontaktu se zemnicím okruhem.

2. Pokud jsou v domě velké kovové konstrukce jako např. kovové schody či schodišťové plošiny, lze očipováním těchto „antén“ značně vylepšit pokojové klima.

3. SmartMeter a zařízení viz výše

4. Infra zářiče/topení bychom měli čipovat samostatně

Poznámky:
Alexa a další bezdrátová zařízení: Jedná se o zařízení se kterými komunikuje program Amazon Alexa. Jedná se o zařízení obsluhující Smart Home a Internet of Things a komunikující na různých bezdrátových frekvencích jako např. domácí termostaty, vypínače, žaluzie, ledničky apod.
SmartMeter: Jedná se o měřič spotřeby elektřiny a plynu v domě, který posílá naměřené údaje automaticky do centrály. Komunikace může být přes elektrickou síť, přes wifi a mobilní sítě a nebo přes vyhrazené uzavřené frekvence (v USA 902 a 450MHz).


Použití na těle


univerzalni cip - pouziti na teleNásledujícím způsobem lze použít univerzální čip na těle podobně jako Polarizátor kvantového pole pana Kumpe, který mě povzbudil k sestrojení tohoto čipu.

1. Na hrudní kosti ve výšce brzlíku
Toto má pozitivní účinek na polaritu těla. Tímto lze také v ojedinělých případech podpořit léčení. Účinek je převážně na ektodermální tkáně a také na vazivové tkáně a kosti.

2. Na spodní části chodidel asi 2-3 cm za prostředníčkem.
To účinkuje převážně na mezodermální tkáně, škárovou kůži a ochranné váčky.

3. S pomocí sponky do vlasů přímo na korunní čakru.
Účinkuje na tkáně žláz působením skrze šišinku. Doba nošení u mě buď přes noc nebo jen na hodinu.

Čip by se neměl nosit bez porozumění a odhadnutí svých možností. Každý musí znát svou tělesnou regulaci a snášenlivost během nošení čipu.

Doporučení pro nošení čipu:

Čipy, které se budou nosit přímo na kůži by měly být dodatečně jedenkrát omotány lepicí páskou, protože lidský pot je tak agresivní, že by dokázal čip skoro rozpustit. Použitím pevné lepicí pásky budete mít z čipu dlouho radost.


Univerzální čip - Produktový list

Kde lze Univerzální čip použít:

na mobilním telefonu;
na notebooku;
na Wifi routeru;
v elektrické rozvodné skříni;
v autě;
na brzlíku;
profesionálové na hudebních nástrojích;
na domovním uzemnění.


Účinky:

udržuje polaritu těla;
odrušuje elektrosmog přemodulováním;
posiluje meridiány;
harmonizuje okolní prostředí.
Odrušení celých firemních budov a provozů je možné na emailový dotaz. Cena dle náročnosti.

 

Testy a zkušenosti:


Měření meridiánů

Při jednorázovém měření meridiánů na přibližně 30 bodech na prstech rukou a nohou za pomoci lékařského přístroje byly u mne zjištěny následující rozdíly. Bez čipu s mobilním telefonem v náprsní kapse mě tento telefon oslaboval nejméně o 20%.

S čipem na mobilním telefonu bylo toto oslabení vyrovnáno. Toto měření však nemusí být nutně přenositelné na jinou osobu.

Kineziologický test

Necháme-li figuranta, aby držel ruku napřímenou na stranu a tlačíme-li tak silně, jak on ji ještě dokáže udržet, pak získáme základní měřítko jeho síly. Vezmeme-li mobilní telefon (nejlépe smartphone) a držíme jej při stejném testu a stejné intenzitě na srdci figuranta, zjistíme ohromné oslabení.

Pokud uděláme to samé se správně umístěným čipem, pak lze působit na ruku mnohem silněji, aniž by se ruka oslabila.

Staré mobilní telefony je potřeba zkoušet s navázaným spojením, protože v klidu vysílají jen přerušovaně (sporadicky) a v tomto případě test není možný.

Ohlasy uživatelů

Několik švýcarských uživatelů ohlásilo, že od té doby co umístili čip na mobil se jim nestává, že by se jim zahřívala hlava.

Německá uživatelka:

Od té doby co nosí čip na brzlíku jí ustaly nepěkné, agresivní a násilné myšlenky, které se dříve neustále vynořovaly. (Po rozhovoru s mnoha pozornými lidmi přisuzujeme tyto myšlenky a vlivy na HAARP, za který vděčíme našim pěkným okupantům).

Různé testy za pomoci citlivých osob s kyvadly a proutky zjistily veskrze zlepšené odrušovací hodnoty než u různých jiných produktů. Někteří mi poté darovali jejich dosavadní čip.

Odezva z 18.9.2016, čip na brzlíku:

„… ale ten čip je úžasný. Mám jej již 4 dny přilepený na hrudi a nevěřili byste jak je má hlava uvolněná a jak klidně nyní reaguji na určité situace během dne. Opravdu jsou to všechno emoce a myšlenky, které v nás spouští HAARP?“

Univerzální čip na domovním zemnění

Všechna elektrická zařízení v domě používají uzemnění jako druhý pól. Pokud umístíme čip na tento pól (uzemňovací bod domu), pak vše co je k tomuto uzemnění připojeno, je přemodulováno do přirozené vibrace.

Při stejné teplotě v domě ihned pocítíme jakoby jinou teplotu, částečně se také vyskytne třeba husí kůže u obyvatel domu v okamžiku umístění čipu. Velké kovové díly a neuzemněné kovové schodiště by se také měly očipovat.

Odrušení vysílačů mobilních sítí

Po několika pokusech, také na velkých vysílačích dochází – po umístění čipu na uzemnění – k jasně citelné změně pole. Nejlépe je potřeba čip umístit tak, aby nešel vidět 😉


Zklamán mnoha na trhu dostupnými produkty proti elektrosmogu, vyvinul jsem (Urs Wirths) univerzální čip na základě staré a spolehlivé techniky.

Energetické obrázky
vlevo bez ničeho, uprostřed s mobilem bez čipu, vpravo s mobilem s čipem

 

Zdroj: www.energieprodukte.org/universalchip-einsatzmoumlglichkeiten.html

Obchodní zastoupení pro Čechy a Moravu: Milan Ursík z Třince


Doporučené položky