Živý člověk

O Živém Člověku

O společenství živých člověků, suverénů

Uvěznění v otrockých Cestui que vie trustech skončilo v roce 2013

Lidské bytosti v současné době na Zemi prochází snad největším transformačním procesem své osobnosti. Jde o rozhodnutí o zachování svého božského genomu nebo jeho poškození genovou covidovou terapií.
Mnozí si u této volby zřetelně uvědomili své božství a nutnost ochránit naplnění potenciálu své Duše, svého osobního plánu duchovního vzestupu.

A z těchto důvodů vznikají nová společenství „živých člověků“ v Čechách, Moravě, Slezsku a Slovensku a i po celém světě. Proces prohlášení se za živého člověka je jedním z největším rozhodnutí a současně výzvou. Dosah změn osobních a společenských je potřeba si plně uvědomit.
Zejména někteří z nás si uvědomují spoluodpovědnost za své bytí na Zemi, za celou tuto planetu. Je potřeba se dohodnout s těmi, kteří ještě chtějí být občany s „občanskými právy“ otroka v České republice Ltd a pod narůstající šiknou části zaměstnaných úředníků této korporace, kteří jsou všeho schopných proti vlastnímu Národu. V současnosti se už zdaleka nejedná o národní stát, jak se většina zásadně mýlí.

Zájmy a potřeby zachovat dobré a mírové podmínky pro život na Zemi jsou z podstaty živého člověka, suveréna, nadřazeny zájmům sobců, egoistů a parazitických otrokářských korporací. Prohlášení živí člověkové si více uvědomují potřebu sjednocení mezi sebou a hájení svých oprávněných zájmů vůči Systému.

Pokud uvažujete o skutečné podstatě svého bytí a o „živém člověku“, pak budeme rádi za to, když se s námi spojíte. Protože naše cesta společenství kolem Občanského klubu Jarilo je založena na osobním setkávání, kontaktujte nás nejprve přes mail jarilo@volny.cz nebo nás přímo navštivte. Více na www.relaxklubjarilo.cz

 

Více na stránkách zivyclovek.com

 

 

Individuální posezení o Živém Člověku je potřeba dohodnout dopředu na emailu: jarilo@volny.cz nebo přes kontaktní formulář

 

Navštívit nás můžete osobně v tuto návštěvní dobu:

Pondělí - Pátek    9.00 - 17.00

Sobota                 9.00 - 12.00