Smluvní výdejní podmínky výdejního portálu relaxklubjarilo.cz

 

Pravidla výdejního portálu (PVP)
verze pravidel: PVP 4.7.2023
Vymezení pojmů a zkratek
Dodavatelem se pro účely těchto pravidel rozumí: RELAX KLUB JARILO HALENKOV, o.k., Halenkov [318], [75603] Halenkov, EČS.: 777000000
Odběratelem se pro účely těchto pravidel rozumí člověk, který vytvořil účet (provedl registraci) na portálu relaxklubjarilo.cz a přijal Hodnoty Hnutí Jarilo.
Prohlášení dodavatele 
Dodavatel prohlašuje, že v rámci výdejního portálu "relaxklubjarilo.cz" je uplatňován klubový režimDodavatel dále prohlašuje, že v rámci svého hospodaření uplatňuje soukromou společenskou formu Občanský klub (více informací ve Statusu OK), kdy Informace o této skutečnosti je zaznamenána ve veřejné evidenci Občanských klubů Jarilo.
Prohlášení odběratele
Odběratel prohlašuje, že souhlasí bez výhradHodnotami Hnutí Jarilo uvedenými v příloze č.1 těchto Pravidel. Zároveň prohlašuje, že se seznámil se základními informacemi o klubovém režimu a zavazuje se je respektovat a chránit. Základní informace o klubovém režimu uplatňovaném v projektech Hnutí Jarilo je uvedena v Deklaraci klubového režimu.
Vytvořením účtu (registrací) a/nebo zasláním objednávky odběratel potvrzuje souhlas s těmito Pravidly a Klubovým režimem uplatňovaným na tomto portálu.
Potvrzení objednávky
Každá zaslaná objednávka bude potvrzena e-mailem na adresu uvedenou v dodacích údajích. Doručením tohoto e-mailu dochází k uzavření dohody, kdy účastníci této dohody uzavírají soukromý smluvní vztah, jak vyplývá z Deklarace klubového režimu.
Zrušení objednávky
Odběratel má právo objednávku stornovat do 4 hodin od odeslání.
Dodavatel si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případech, že výrobky se již nevyrábí nebo nejsou skladem nebo jejich výroba ohrožuje zdraví jednotlivců nebo životní prostředí.
Způsob platby a doručení po ČR
Platbu za výrobky a služby je možné provést bankovním převodem, nebo v hotovosti při převzetí zboží - na dobírku. Zboží zasíláme prostřednictvím České pošty, PPL. Zasilatelské náklady činí u PPL 139,- Kč (dobírka) nebo 109,- Kč (bankovní převod), u České pošty 170,- Kč (dobírka) nebo 130,- Kč (bankovní převod), U objednávky překračující celkovou cenu 2.000,- Kč neúčtujeme žádné zasilatelské náklady.
Dodací lhůta po ČR
Vaše zakázka bude zpracována a výrobky odeslány zpravidla do 3-15 pracovních dnů od přijetí objednávky. U platby bankovním převodem může dojít ke zpoždění s dodáním zboží oproti dobírce.
Způsob platby a doručení do zahraničí
Platbu za výrobky do zahraničí je možné provést pouze bankovním převodem. Poštovné bude vypočítáno dle tarifu přepravní společnosti (kromě Slovenska). Zasilatelské náklady na Slovensko činí 200,- Kč včetně DPH, u Výdejního místa PPL 129,- Kč včetně DPH. V případě zájmu můžete kontaktovat partnera klubu Jarilo na Slovensku, kontakty najdete na našich www stránkách v sekci Nejbližší Partner klubu – mapa.
Dodací lhůta do zahraničí
Zásilka bude odeslána ihned po uhrazení objednávky.
Reklamace - reklamační řád
V případě, že Vám bude balík doručen s viditelným poškozením, nepřebírejte jej od dopravce. Na pozdější reklamaci závady vzniklé poškozením zboží při přepravě nebude brán zřetel.
V případě vad, které se vyskytnou v záruční době,
se odběratel zavazuje kontaktovat neprodleně dodavatele emailem nebo telefonickys detaily závady. Reklamace týkající se kompletnosti dodávky nebo kvality dodávaného zboží akceptujeme do 2 dnů po převzetí výrobků. Dodavatel se zavazuje informovat odběratele nejpozději do pěti dnů od obdržení reklamace o způsobu vyřízení reklamace. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Odběratel prokáže původ výrobků při vyřizování reklamace číslem objednávky, případně jiným průkazným dokladem. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se dodavatel s odběratelem výslovně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se odběrateli přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu. Po uznání reklamace budete vyzváni k zaslání reklamovaného výrobku zpět na adresu dodavatele. Při vrácení výrobku či zasílání k opravě si odběratel vede ve vlastním zájmu tak, aby bylvýrobek zabalen do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého výrobku a označí zásilku příslušnými symboly. Výrobek by měl být pokud možno nejlépe v původním obalu nebo obalu, který zabrání poškození výrobku při přepravě, v úplném stavu. Výrobky neposílejte na dobírku, zásilky zaslané na dobírku nebudou převzaty. Částka odpovídající hodnotě reklamovaného výrobku Vám bude vrácena na uvedený bankovní účet.
Ochrana osobních údajů
Správce internetového výdejního portálu prohlašuje a zavazuje se, že veškeré údaje, které získá od svých odběratelů a které jsou potřebné k objednání výrobků, budou sloužit pouze pro komunikaci s odběratelem a nebudou dány k dispozici třetím stranám.
Platnost pravidel
Tato pravidla vstupují v platnost 4.7.2023
Příloha č.1 – Hodnoty Hnutí Jarilo