Úvodní informace pro komunity

 

Proč!

Mnoho lidí by rádo tvořilo smysluplné výrobky, však má potíž s tím, že nevědí zda vůbec mohou konat to, co je naplňuje, neboť většina činností je omezena v mnoha případech nesmyslnými zákonnými úpravami. Nezbývá tedy, než v rámci společenstva žijícího v komunitě, nabídnout své schopnosti a um přátelům a kamarádům, kteří uznávají podobné hodnoty, proto se také většinou v takovém společenství tito lidé zdržují a často se komunita stává jedinou možností, jak mít alespoň trochu radosti ze smysluplného tvoření.

Klubový režim

Klubový režim "občanského klubu" umožňuje lidem, kteří již mají svoji komunitu, vytvořit řekněme ochranné prvky v komunitě ve formě pravidel a řádu, který hodlají dodržovat a případně doplňovat dle aktuálních požadavků jednotlivých členů nebo jako mechanismus, kterým je možné odstínit vliv systémových nástrojů, které chtějí mít vše pod kontrolou. Nejde o to, něco obcházet, ale začít žít v důstojném společenství lidí bez povinností, které nejsou nikomu ze společenstva podobně smýšlejících lidí prospěšné.

 

Svobodná volba

Nikdy nikomu není narušena jeho svobodná volba. Vždy se můžeme rozhodnout pro tu, kterou činnost a je jen na nás, zda díky svým obavám a strachům ustoupíme ze svého dobrého záměru a podlehneme systémovému vlivu, který pouze manipuluje s naší svobodnou volbou. Je-li dobré a prospěšné to co mne naplňuje a baví - budu to konat. Mám-li strach z pokut a jiných systémem vytvořených restrikcí, pak se nerozhodnu k žití vlastního života, ale setrvám ve starém nežití dle omezujících pravidel nastavených takzvaným zákonným systémem. 

 

Co je správné?

To, co činím, je pro mne prospěšné a nikomu neubližuje. Toto je základní rozlišení zda to, co konám, je dobré či špatné. Pokud mi nějaký zákon nedovoluje konat to, co je dobré, pak zákon stojí proti tvoření a tím proti Člověku. Takový zákon prostě v komunitě není potřeba. Protože však vím, co chci a vím že je to prospěšné, mohu v rámci kumunity vytvářet vlastní pravidla, kterými se hodám řídit a mohu je upravovat  dle vlastních potřeb způsobem, na kterém se dohodneme jako lidé účastnící se komunity či společenstva. Vnější omezení není do komunity vpuštěno. To je důležitá ochrana před nekalými praktikami méně vyvinutých členů společnosti.

 

Jak vytvořit klubový režim v komunitě?

1) Nastudovat příručku "Jak mít vlastní klub" - ne proto, že si nutně musíte vytvořit vlastní klub, ale pro pochopení, co znamená klubový režim

2) Vytvořit pravidla - viz vzory zde: klubové dokumenty - zřizovací listina, klubová pravidla, příspěvkový řád

3) Při pořádání vlastních akcí dodržet postup pro VSTUP "veřejnosti" na území klubu -  Vymezení prostoru na kterém akce probíhá, Písemná informace o podmínkách účasti buď jako cedule s upozorněním před vstupem na území Občanského klubu či jednorázového klubového společenstva, nebo předáním letáčku každému návštěvníku akce. Dále informace o možnosti nahlédnutí do klubových dokumentů. Vzorové dokumenty ke stažení zde.

4) Uvědomit si, že jsme občané komunity nikoliv státu - vědomé konání ve prospěch ostatních členů klubového společenstva, komunity.

5) Žít pravdu a v pravdě a stát se Člověkem