Abeceda výrazů použitých na webu a v dokumentech Jarila

Zde uvedené výrazy jsou použity na webu RELAX KLUBU JARILO a webech Hnutí Jarilo. Aby byly lépe chápány,uvádíme jejich obsahovou náplň. Jde mnohdy o slovní spojení, která mohou poskytovat čitateli nejasný charakter, ale v souvislosti se zaváděním soběstačného systému jsou velmi důležitá.

 

          

         

        

 

Č

Člen klubu - osoba, která udělila souhlas s Hodnotami klubu

H

Hodnota - pod pojmem hodnota je zejména v klubových dokumentech označena činnost, aktivita, služba, výrobek, které svým charakterem, vlastnostmi i obsahem slouží ke zlepšení psychického i fyzického zdraví člověka a zároveň jsou přátelské k životnímu prostředí a Zemi vůbec. Tento pojem je uváděn téměř ve všech klubových dokumentech a z velké části zcela nahrazuje také pojem zboží. Zboží samo o sobě nemusí být hodnotou, neboť zbožím je označováno to, co se kupuje za účelem dalšího prodeje. V souvislosti s provozem webového portálu relaxklubjarilo.cz, kterým je poskytování výdeje hodnot, se pojem zboží nevyskytuje, protože prostřednictvím tohoto portálu se nic neprodává, pouze vydává, a jako protihodnota vůči odebraným hodnotám je přijímán klubový příspěvek.

Hodnoty klubu - etický a morální soubor hodnot jež jsou pro přistupujicího klubového člena považovány za normální ve zdravé lidské společnosti.  Hodnoty klubu jsou také základním klubovým dokumentem. 

O

Občan - je svébytná lidská bytost, která je si vědoma toho, že si sama tvoří svoji budoucnost

Občanský klub - je svobodné společenství lidí, které přijalo Hodnoty klubu a funguje výhradně na pincipech sousedské výpomoci a řídí se vlastními vnitřními pravidly.

P

Principy zdravy - popis jednotlivých oddělení výdejny zdravy, včetně podrobnějšího popisu vnitřních a vnějších vlivů na zdraví člověka a jeho okolí. Principy zdravy jsou vypracovány jako obrazový materiál, který je volně ke stažení nebo náhledu zde: Principy zdravy 

V

Výdejna zdravy - místo nebo portál, kde je možné odebrat nebo objednat výrobky, které splňují podmínky blíže určené pojmem Zdrava.

Z

Zboží - výrobek nebo služba, který je prodáván veřejnosti v rámci podnikatelské činnosti. Může jít zejména o prodej prostřednictvím internetového obchodu. Taková činnost však není v rámci klubu provozována.

Zdrava - výrobky a služby, které svým charakterem slouží k upevnění, zlepšení a zkvalitnění zdraví a života člověka, tím přispívají ke zlepšení chování člověka ve vztahu k přírodě.

Ž

Živý Člověk - vědomý jedinec, který cítí, myslí a jedná v souladu s přírodními principy a v zájmu celku. Svůj stav vědomí (svůj status) dokazuje svými činy. Rozlišuje dobro a zlo a jedná v souladu se svým svědomím. Jeho činy inspirují k pozitivním společenským změnám i jiné jednotlivce.

Živodar - předmět, který zkvalitňuje a narovnává krystalickou strukturu vody, a tím i tekutin, které vodu obsahují, např. krev a lymfa v těle člověka a zvířat, nebo míza v rostlinách. Zároveň zásadně ovlivňuje zdravou funkci orgánů a buněk. Narovnává pokřivené.